_MG_1254
_MG_1254

press to zoom

press to zoom
_MG_1254
_MG_1254

press to zoom
1/2

VISIE - MISSIE

MISSIE

 

FCSMB wil een voetbalclub zijn voor iedereen, die sterk verankerd is in onze Scheldestreek.

Een club waar spelers zich fysiek en mentaal ontwikkelen op een sociaal pedagogisch verantwoorde manier, ongeacht hun talenten.

Daarnaast willen wij een voorbeeldfunctie vervullen zowel voor de spelers als voor de maatschappij.

Hierbij wil FCSMB samenwerken en mensen met elkaar verbinden om zo een aangename gemoedelijke sfeer te creëren op onze club.

Wij streven vooral voetbalplezier met het nodige respect, verantwoordelijkheid en engagement na.

Dit alles binnen een kader van gezond financieel beheer, met de eerste ploeg als uithangbord in combinatie met een sterke focus op de jeugd.

 

VISIE

KWALITATIEVE JEUGDWERKING VOL VOETBALPLEZIER

FCSMB streeft naar een kwaliteitsvol jeugdbeleid waarbij wij onze spelers zo optimaal mogelijk willen laten evolueren, elk op hun niveau. Tegelijkertijd primeert een ontspannende en plezierige vrijetijdsbesteding boven het winnen. Iedereen is dan ook welkom, zowel de betere spelers alsook de spelers met iets minder talent of ambitie. Elke speler moet zich kunnen ontplooien en amuseren binnen hun leeftijdsgroep. Hierin kadert onze samenwerking met omliggende clubs, zo kunnen we in zoveel mogelijk U-reeksen voetbal aanbieden. Samenwerken doen we niet alleen met andere voetbalclubs, maar tevens met scholen, voetbalacademies en het gemeentebestuur. Deze sociale verbindende rol willen we doorzetten en daarom blijven onze jeugdploegen voetballen op de beide sites van zowel Mariekerke als Branst.

 

De club streeft er naar om alle jeugdploegen te laten begeleiden door goede, enthousiaste (opgeleide) trainers. Uiteraard zijn we niet blind voor de schaarste in trainers. Daarom willen we de kwaliteit van onze opleiding gestaag omhoog brengen en zullen jeugdtrainers gestimuleerd worden om trainersdiploma’s te behalen.

 

Onze kwaliteit willen we extra in de verf te zetten,  dmv. het behalen van een gecertificeerd label, nl. label kwaliteitsvolle club, Double Pass.

 

Als we even mogen verder dromen, zouden we op middellange termijn provinciaal jeugdvoetbal willen ambiëren. Dit om ook de betere jeugdspelers een voetbalniveau te bieden dat past binnen hun mogelijkheden. Deze stap naar provinciaal willen we wel pas zetten als onze club hier rijp voor is.

 

 

SENIOREN - DOORSTROMING

Het mag duidelijk zijn dat het ons doel is om een geheel te vormen tussen de jeugdwerking en de eerste ploeg,  welke samen het uithangbord van onze club zijn.

Met onze A-ploeg willen we een zo goed mogelijk resultaat halen. Op langere termijn willen we wel onze A-kern zoveel als mogelijk bevolken met spelers van eigen kweek of die een deel van hun opleiding bij ons genoten hebben en/of uit eigen streek komen. Dit zal onze sociale rol en ons familiaal gevoel alleen maar versterken. Er moet naar de toekomst toe dan ook een bijzondere aandacht zijn voor doorstroming van eigen opgeleide jeugd.

De soms moeilijke overgang tussen de jeugd en de A-ploeg willen we vergemakkelijken via de U21 , onze beloften ploeg. Hier krijgen onze jongeren de kans zich langzaam verder te ontwikkelen. Bovendien willen we op termijn onze beloften laten spelen in 4de provinciale. Op die manier willen we er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk spelers bij ons blijven voetballen.

 

EEN ACTIEVE CLUB


FSMB wil een club zijn van actieve spelers, ouders, trainers, supporters en sympathisanten die met hun juiste ingesteldheid de basis vormen van het succes. We zouden het dan ook zeer fijn vinden als spelers en ouders hun steentje bijdragen en deelnemen aan activiteiten van de club. Alle beetjes helpen en op die manier verdelen we het werk. Enkel met een actieve deelname van iedereen en in het bijzonder vrijwilligers is het mogelijk een voetbalvereniging leefbaar te houden.

 

NORMEN EN WAARDEN

Binnen onze club primeert de ontwikkeling van de speler, hierin wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, talent of ambitie. We tolereren dan ook geen enkele discriminatie. Gedrag, discipline, fair-play en respect op en naast het veld, naar iedereen, zijn essentiële waarden en zorgen voor een positieve uitstraling van onze club.

BREDER VOETBALAANBOD

G-Ploeg: deze geweldige ploeg, uniek in de regio, verdient zeker en vast een speciale vermelding.

De ploeg gesteund op fantastische vrijwilligers en in samenwerking met Huize De Steiger straalt puur voetbalplezier uit en blijven we alle kansen geven.

Naast senioren, jeugd en G-ploeg willen we andere opportuniteiten bekijken om ons voetbalaanbod verder te verbreden: damesvoetbal, multimove, veteranen, ‘zondag reserven’, samenwerking recreatieve clubs, … kortom (toekomstige) initiatieven om de sociale rol te versterken en spelers te motiveren om bij ons te blijven sporten.

FINANCIEEL EN INFRASTRUCTUUR

 

 

We willen onze club op een financieel gezonde en structurele manier verder laten groeien o.a. door middel van efficiëntie, verfijning en opvolging budget, uitbouw verbrede sponsorbasis, …

Evenwicht, zelfs aanhouden van een buffer,  in het budget is een noodzakelijke vereiste binnen onze club. Hiermee willen we ook kwaliteitsvolle infrastructuur behouden en verder ontwikkelen.

 
BESTUUR
organigram.jpg
 
 

GESCHIEDENIS

FC Mariekerke heeft blauw en wit als kleuren.

De club sloot zich in 1954 aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 5719 kreeg toegekend. Mariekerke ging van start in de provinciale reeksen, waar het de volgende halve eeuw bleef spelen.

De club bleef er afwisselende resultaten halen in de verschillende reeksen. Zo zakte men in 1996 terug naar Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau. Mariekerke haalde er echter meteen de titel, en stootte het volgend seizoen zelfs meteen door naar Tweede Provinciale, waar men het volgend decennium bleef spelen. In 2007 zakte men nog eens terug naar Derde Provinciale, maar Mariekerke zou snel terugkeren en meteen een snelle opmars maken. In Derde Provinciale werd men immers na een jaar al kampioen en twee jaar later herhaalde men dit in Tweede Provinciale en zo bereikte men in 2010 voor het eerst het hoogste provinciale niveau. Hoewel Mariekerke een nieuwkomer was, was de club er meteen een van de favorieten. Men werd er uiteindelijk dat eerste seizoen derde, haalde de eindronde en bereikte er de finale. Zowel de heen- als terugwedstrijd eindigden er op 0-0 tegen KFCO Wilrijk, maar Mariekerke won de penaltyreeks met 2-3. In 2011 promoveerde de club zo voor het eerst in haar bestaan naar de nationale bevorderingsreeksen.

KV Scheldezonen Branst . stamnummer 5517 en heeft geel en blauw als kleuren.

De club werd op 1 april 1951 opgericht als FC Scheldezonen Weert en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men ging spelen in de provinciale reeksen. Men ging van start in Derde Provinciale, toen het allerlaagste niveau. Op het eind van de jaren 60 werd de naam FC Scheldezonen Branst, later werd de naam KV Scheldezonen Branst.

Halverwege de jaren 70 degradeerde Branst naar de nieuw opgerichte Vierde Provinciale. Men kon dankzij een tweede plaats nog even terugkeren in Derde, maar meteen volgde een nieuwe degradatie, en Branst bleef de volgende jaren in Vierde Provinciale spelen. In 1993 werd men daar voor het eerst kampioen en promoveerde men nog eens naar Derde Provinciale, maar een jaar later zakte men weer.

In 1996 werd Scheldezonen Branst opnieuw kampioen in Vierde Provinciale en promoveerde het nogmaals naar Derde Provinciale. Ditmaal kon men zich daar wel handhaven en na twee seizoenen behaalde men ook daar de titel. Voor het eerst klom Scheldezonen Branst zo in 1998 op naar Tweede Provinciale. Het verblijf daar bleef beperkt tot een seizoen.

De volgende seizoenen bleef Branst in Derde Provinciale spelen, tot men in 2009 weer naar Vierde Provinciale degradeerde. In 2014 volgde weer promotie naar Derde Provinciale.

In 2020 ……

 

INTERN REGLEMENT 

FOOTBALL CLUB SCHELDEZONEN MARIEKERKE-BRANST KBVB 5719

INTERN REGLEMENT Mei 2020

 

Dit intern reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische

afspraken omtrent de werking van FCS Mariekerke-Branst. Het reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen. Het bestuur van FCS Mariekerke-Branst dankt dan iedereen voor het naleven en doen naleven van deze richtlijnen. We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een stap is naar sportief succes.

 

1. Algemeen

1. Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het intern reglement welke bekend

wordt gemaakt via onze website , ter inzage ligt in ons clubhuis en door afgifte kopij aan alle leden.

2. Alle aangeslotenen dienen zich verplicht te schikken naar de reglementen van de KBVB

3. Alle leden, bestuursleden, trainers, etc. dienen steeds de belangen van FCS Mariekerke-Branst te behartigen, in goede en in kwade tijden, en tevens het nodige te voorzien om alle

installaties, zoals de terreinen, kleedkamers en clubhuis in goede staat te behouden.

4. De leden betuigen steeds het nodige respect naar trainers, afgevaardigden,

bestuursleden, medewerkers alsook naar scheidsrechters en tegenstrevers. Het weze

genoteerd dat de bestuursleden en medewerkers vrijwillig aanwezig zijn.

5. Dit intern reglement kan steeds gewijzigd of aangevuld worden door het bestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op de website.

6. In alle gevallen waar dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

2. Engagement van de club FCS Mariekerke-Branst en de spelers

FCS Mariekerke-Branst is een toffe club met eigen hoofd- en jeugdbestuur, gemotiveerde trainers waarvan sommige gediplomeerd, en vele senior- en jeugdspelers. De club wordt gestuurd door een aantal vrijwilligers welke hiervoor alle steun en medewerking verdienen.

De club zorgt voor een georganiseerde structuur welke door een aantal vrijwilligers met verschillende taken wordt uitgestippeld. Wij streven ernaar om elke voetballer, ouder, medewerker, toeschouwer, ... vreugde te laten beleven aan het voetbalspel. Suggesties om verbeteringen aan te brengen kunnen steeds op een correcte manier worden voorgesteld aan de voorzitter of de bestuursleden.

Voetbal is een teamsport waar heel wat bij komt kijken. Daarom verwachten wij van onze

(jeugd)spelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd:

 

2.1. Houding – Charter voor spelers, trainers en afgevaardigden

1. Wees altijd en overal correct en beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden, vandalisme of wat dan ook wat het imago van de club schaadt.

2. De trainers en ploegafgevaardigden hebben ten allen tijde een voorbeeldfunctie en gedragen zich als waardige vertegenwoordigers van onze club.

3. Trainers, ploegafgevaardigden en elke speler schudden de hand van de scheidsrechter en de tegenstander na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

4. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde rijzen. Deze moeten zo snel mogelijk onder de betrokkenen uitgepraat worden, en mogen zeker niet escaleren. Wanneer de betrokken partijen niet tot een oplossing komen neemt het bestuur een beslissing.

5. Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer.

6. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

7. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.

8. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met het onmiddellijk op non actief zetten tijdens de training.

9. Vooraleer na een training terug te keren naar een kleedkamer worden buiten de voetbalschoenen uitgedaan en proper gemaakt. Dit geldt ook voor de ballen.

10. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de sportieve cel een sanctie uitspreken.

11. Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van het bestuur van FCS Mariekerke-Branst vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club en omwille van de verzekering van de speler.

12. Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan FCS Mariekerke-Branst (inbegrepen uitrusting), medespelers of medewerkers kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

13. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de club verwijderd bij beslissing van het bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

 

2.2. Charter voor bestuur

 

1. U onderschrijft mee de missie en de visie van FCS Mariekerke-Branst en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel.

2. Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.

3. Toon correct gedrag en taalgebruik, ook tegenover de scheidsrechters. De referee heeft altijd gelijk, ook al deelt u zijn beslissing niet, blijf steeds beleefd.

4. U bent als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt.

 

2.3. Stiptheid en vervoer

1. De trainers/ afgevaardigden zijn steeds tijdig aanwezig op de trainingen en houden toezicht bij het omkleden, voor en na de wedstrijd. Enige afwezigheid van trainer of afgevaardigde als gevolg van ziekte of andere wordt tijdig gemeld. De trainer/ afgevaardigde zorgt voor vervanging waar mogelijk in zulke omstandigheden.

2. Aanwezigheid op training is gewenst  (voor A-kern en Beloften verplicht) volgens de respectievelijke agenda van de trainer.

Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij (persoonlijk) tijdig de trainer.

3. Voor training is de speler stipt op het uur van de training op het veld aanwezig. Elke speler is minimaal 10 minuten voor de training aanwezig op de club.

4. Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen en vertrekken vanaf

de afgesproken plaats volgens de instructies van de trainer. Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever rijdt, moet de trainer of ploegafgevaardigde hiervan tijdig verwittigd worden.

5. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder/speler op te nemen en voor vervoer te zorgen.

6. Bedenk dat het aantal personen per auto gereglementeerd is door de verzekering.

7. Carpoolen is goed voor het milieu, tracht dit toe te passen waar mogelijk.

 

 

2.4. Kleding en materiaal

1. Wedstrijdkledij (shirt, broek, kousen) wordt bij aanvang van het seizoen door de club ter beschikking gesteld. De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor de was van deze wedstrijdkledij (tenzij eigen voorzieningen op de club). Na het voetbalseizoen wordt deze kledij terugbezorgd aan de club. De kledij voor het eerste elftal wordt voor de wedstrijd klaar gelegd.

2. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler aangeschaft.

3. Voetbalschoenen worden ook door de speler zelf aangeschaft. U5 tem U13 zijn van bondswege verplicht om met vaste noppen te spelen.

4. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.

5. Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje en een lange broek tijdens de winterperiode.

6. De club en/of trainers maken concrete afspraken met hun spelers bij aanvang van het seizoen ivm. de oefenballen.

7. In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal uit de bergruimte gehaald en na

de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.

8. Het trainingsmateriaal, ter beschikking gesteld door de club wordt door spelers en trainers

op gepaste wijze gebruikt. (Goede huisvader principe)

9. Elke speler komt naar de wedstrijd in uitgangstenue (trainingspak van dit seizoen en eventueel coachjas)

10. Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

 

2.5. Gebruik van de kleedkamers en cafetaria

1. De kleedkamers worden alleen gebruikt door de spelers om zich om te kleden en om te douchen. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Na wedstrijd de douches van de locatie (thuis/uit), na training thuis of op de club  Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.

2. Buiten trainers, ploegafgevaardigden en scheidsrechters (en ouders van U5 -U7) worden er geen andere personen in de kleedkamers toegelaten.

3. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen achter

je. Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. Dekleedkamers worden door de spelers in een beurtrol systeem gereinigd.

4. Ook vuilbakjes dienen geledigd te worden. Toezicht op, en de eindverantwoordelijkheid van de netheid van de kleedkamers ligt bij de afgevaardigde en/of de trainer.

5. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

6. Uiterlijk 30 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

De trainers of afgevaardigden bewaken hun ploeg tot wanneer de spelers de kleedkamer hebben verlaten.

7. Houd de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.

8. Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.

9. Het is bij wet verboden te roken in de kleedkamers of kantine.

10. Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.

11. Het binnenbrengen van dranken en/of snacks, niet aangekocht op de club, is verboden.

 

2.6.    Gebruik van de terreinen


1. De opwarming voor de wedstrijden op het B-terrein gebeuren zoveel als mogelijk op de zijstrook.
2. De opwarming voor de wedstrijden op het A-terrein gebeuren naast het terrein of voor het eerste elftal op het B-terrein.
3. De terreinverzorger beslist over de beschikbaarheid van de terreinen.
4. Trainingen die buiten de normale uren vallen worden aan deze vooraf gemeld.
5. De terreinen worden na elke wedstrijd of training vrijgemaakt. Drankflessen, blikjes en andere afval horen in de daartoe bestemde vuilbakken. De trainers en ploegafgevaardigden zien erop toe dat alle afval van de terreinen en dug-outs wordt opgeruimd. 

 

3. Lidgeld

1. Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage aangerekend. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB, zoals bvb. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal en diverse andere kosten.

2. Niet tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

3. Spelers welke terugkomen - na een eerder ontslag welke op hun verzoek gebeurde - betalen

de heraansluitingskosten volgens de gaande tarieven van de club.

5. Sancties

Bij het niet naleven van dit intern reglement kunnen sancties genomen worden respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het (jeugd-)bestuur.

1. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of

verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden

behalve door de KBVB ook bestraft door de club. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het (jeugd-)bestuur.

2. Bij opzettelijke beschadiging van de infrastructuur (kantine, kleedkamers,

trainingsmateriaal, e.d.....) worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de

vernieler. Enig vandalisme en diefstal (of medeplichtigheid) door een aangesloten lid wordt

gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting uit onze club, en de dader en eventuele medeplichtigen zullen gerechtelijk vervolgd worden.

3. Bij te late aanwezigheid of ongewettigde afwezigheid op trainingen en matchen(voor A elftal en beloften).

6. Ouders

Ouders, familie en vrienden van (jeugd-)spelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd-)voetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.

Wat wij verwachten van de ouders:

1. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter.

2. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de

trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult immers een

voorbeeldfunctie!

3. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden.

4. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport educatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van FCS Mariekerke-Branst ontzegd worden.

5. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Bij afwezigheid van uw zoon/dochter wordt zijn/haar ganse ploeg gestraft. Voetbal is een teamsport, de ganse ploeg rekent op de aanwezigheid van uw zoon/dochter.

6. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken, en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

7. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra sportieve vragen kan je de afgevaardigden of de (jeugd-)bestuursleden contacteren.

8. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, feesten, restaurantdagen, mosselfeest…..

9. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/ aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training. Ten laatste 30 min. na het beëindigen van de training of wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club.

10. Zorg ervoor dat de speler voldoende rust heeft. Ook gezonde voeding is uiterst belangrijk.

11. Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie uitwisseling. De ouders worden verzocht de sportieve leiding op de hoogte te brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

12. De ouders van elke FCS Mariekerke-Branst speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de speler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van FCS Mariekerke-Branst en de werking van de jeugdopleiding niet in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben.

13. Het inrichten van feestjes, etentjes, vieringen, uitstapjes enz…. gebeuren altijd na contact met het bestuur. Hier moet voldoende rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

14. Alle boetes opgelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar aanleiding van wangedrag van supporters zullen verhaald worden op de overtreder(s).

15. Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van uw kind op en buiten het veld.

16. BELANGRIJK: steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard. Houd er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers in eerste klasse die in de jeugdrangen gewestelijk gespeeld hebben.

 

 

 

Gerecht.Correspondent: Bruggeman Davy - Omgangstraat 149 a -Bornem - tel 0473/ 33 80 71

Email: davy.bruggeman1@telenet.be

 

Penningmeester: dhr Louis Croket – GSM 0479/079.708    Email: Louis-Croket@hotmail.com

 

Bankreknr(s).: IBAN BE 28 2930 2638 0520

BTWnr.: BE 0453.669.196

 

1. Site Mariekerke:

Terrein A + B + C: Droogveldstraat 203 – Bornem

 

2; Site Branst:

Terrein A: Buizerdlaan 1 – Bornem

Terrein B: Riddermoerstraat 9 – 2880 Bornem

 

Website: www.FCSMB.be

 

Bloknr: 2033

 
trainingschema.jpg
 

DE WITTE MOLEN

FCSMB organiseert bij elke thuiswedstrijd van ons 1ste elftal een 3-gangen diner, met als topsuggestie paling in het groen, ons gekend streekproduct aan de zeer democratische prijs van 35€ pp incl. inkomticket!


Deze verzorgde diners lokken niet alleen voetballiefhebbers maar culinaire fijnproevers naar ons restaurant. Ideaal om uw vrienden, familie en relaties uit te nodigen.


Ons diner start 2u voor aanvang van de match met een warme ontvangst en bruisend aperitief in een gezellig afgezonderd deel van onze kantine, De Witte Molen. 

Nadien krijgt u verse soep en aansluitend onze paling in't groen als hoofdgerecht opgediend aan tafel. Eindigen doen we met een dessert welk u wordt aangeboden samen met een koffie en eventueel digestief, dit alles nog voor aanvang van de wedstrijd.


Dit verzorgde diner wordt u aangeboden aan de uiterst scherpe prijs van 35€ per persoon (excl. dranken tijdens diner), inkomticket inbegrepen. 


Voor mensen die geen paling lusten, is er een lekker aangepast alternatief mogelijk. Ook voor kinderen hebben we, indien gewenst, een aangepast menu.


Wees er steeds snel bij want de plaatsen zijn beperkt! 


Reservatie, ten laatste vóór donderdagavond 19 uur in week thuiswedstrijd, via volgende contactpersonen:

     Croes Alois:                 0476/25.32.83

     De Kunst Pierre:         0475/29.88.87

 
KANTINE-VERHUUR
 
 
​Reeks

1° trainer:                 Raf Joosten

2° trainer:                Gert De Vijlder  

Keepertrainer:       Tom Van De Velde  

Afgevaardigde:      Johan Van Damme 

Kiné:                          Julie Schuermans 

Hoofdsponsors:

Logo Borremans_Tekengebied 1.jpg
 

ONZE JEUGD !!!

IMG_6307.JPG

TD:   Leander Verbelen
T1:    Jean Paul Dullers
T2:    Ivan Verbiest


Ploegafgevaardigde: Paul De Ost    

2019-10-14 12_36_19-G ploeg _ kvs-branst
2c9107a5-bff7-4826-bdc0-0c4dd9068dfa.JPG
 

G-VOETBAL 

Kom zeker eens supporteren voor één van de tofste teams binnen FCSMB !!!

 

Ons G-team, uniek in de regio, traint maandagavond om 18.30u en speelt hun matchen op zondagvoormiddag, telkens op site Branst.

De ploeg gesteund op de schitterende begeleiding van Jean-Paul, Leander en Paul en in samenwerking met Huize De Steiger straalt puur voetbalplezier uit.

 

Eén van de G-ploeg events van het jaar is ongetwijfeld het G-ploeg tornooi eind april.

Heel wat (zelfs internationale) ploegen maken er dan een onvergetelijke dag van!

Dit mag u niet missen! Wil u meehelpen als vrijwilliger op deze leuke dag, contacteer ons!

 

Wil jij als speler ook deel uitmaken van dit fantastisch team, aarzel niet, iedereen is welkom , contacteer dan zeker Jean Paul: jdullers@yahoo.com

G-voetbal?

G-voetbal is voetbal voor sporters met een beperking. Het voetbal is te vergelijken met gewoon voetbal, met een aantal aanpassingen.

Zo is het speelveld iets kleiner en spelen beide ploegen met zeven spelers in plaats van met elf spelers. De wedstrijden duren minder lang waardoor de G-voetballers de sport met volle passie kunnen beleven.

Evenementen - kalender 2020-2021

 
 
 
SPONSORING

Heeft u interesse om uw bedrijf of merk in de kijker te zetten en tegelijkertijd onze club te ondersteunen? Aarzel dan niet en contacteer onze cel sponsoring.

Dit kan rechtstreeks bij André De Rop (0473/82.70.08) of Mieke Van Eycke (0472/85.07.70)  of via mail sponsoring@fcsmb.be.

We bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn: visibiliteit via onze seniors, jeugd of G-ploeg, boarding, partner op tornooien, stages, kalender, matchballen, etc.. het kan allemaal! Heeft u zelf suggesties, bespreek ze gerust met ons!

 

Voor het seizoen 2020-2021 kunnen we alvast met fierheid rekenen op volgende sponsors:

Kopie van download
Kopie van download

press to zoom
Immo-Quality nr 9
Immo-Quality nr 9

press to zoom
Logo Borremans_Tekengebied 1
Logo Borremans_Tekengebied 1

press to zoom
Kopie van download
Kopie van download

press to zoom
1/25
 
TE DOWNLOADEN  :

TEGEMOETKOMING MUTUALITEIT:

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke tegemoetkoming in het lidgeld.

De terugbetalingsformulieren van de verschillende mutualiteiten kan je hieronder downloaden.

Het formulier moet voorzien worden van een kleefbriefje en ingevuld door de ouders/speler. Nadien brengt u het formulier binnen op het (jeugd)secretariaat die het zal ondertekenen en terug bezorgen.

 

Formulier CM

Formulier OZ

Formulier Partena

Formulier Liberale Mutualiteit

Formulier De Voorzorg

Formulier Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

SPORTONGEVAL:

Download hier aangifteformulier sportongeval!

Wat doen in de toekomst om alle betwistingen te vermijden.

1. De persoon of familielid geeft zelf het document af op het secretariaat aan de bevoegde persoon, geen tussenpersoon zoals trainer of afgevaardigde.

2. Op het secretariaat wordt dan een copy genomen van het afgegeven sportongeval.

3. Indien het sportongeval direct aan onze G.C wordt bezorgd dient eerst een copy van het originele genomen te worden.

 

Elke aangesloten speler is vanaf de leeftijd van 5 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden. Voor elke ongeval-aangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend. De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettige barema’s. Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.

 

Aangifte van een ongeval:

 

U raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

1. Verwittig zo spoedig mogelijk de GC Seniors: Davy Bruggeman of GC Jeugd: Lieven Putman

2. Vraag een formulier ‘Aangifte van ongeval‘, aan uw afgevaardigde of download hier op website

3. Laat dit formulier invullen door de dokter. (voorkant)

4. Aan de achterkant in te vullen door het schachtoffer zelf, DATUM EN UUR ONGEVAL,

Tijdens wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden van het ongeval.

5. Bezorg deze formulieren aan de GC binnen de 48 uur of breng het formulier binnen op het (jeugd)secretariaat te FCS Mariekerke- Branst t.a.v. Lieven of Davy

 

Opgelet: Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier. Om kinesitherapie terugbetaald te krijgen moet men minstens 15 dagen inactief zijn. Het aantal kine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.

Weet dat je hiervoor steeds terecht kan bij onze clubkine Julie Schuermans (0495/14.65.74)

 

Tijdens het genezingsproces:

1. U betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.

2. 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de clubsecretaris een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.

3. De clubsecretaris bezorgt U het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.

4. Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet U een

doktersattest bezorgen bij de clubsecretaris.

 

U bent hersteld:

1. U laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.

2. U gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een

volledig uittreksel van de rekening.

3. Indien U kine hebt gevolgd vraagt U een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.

4. Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders .

5. Na enige tijd wordt U verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.

 

Aandacht:

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier.

Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering

De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt

Uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.

 

Bij elke ongevallen aangifte is er een vrijstelling.

Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.

 

Hebt U nog vragen ?

 

Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent

 

GC Seniors: Bruggeman Davy - Omgangstraat 149 a -Bornem - tel 0473/ 33 80 71

Email: davy.bruggeman1@telenet.be

G.C. Jeugd: Putman Lieven, putman.lieven@telenet.be, tel: 0474.94.97.95

 
logo_trooper_small.gif

Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?

Wel dat kan via de Trooperpagina van KVS Branst. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

  1. Iedere vereniging  heeft een unieke Trooperpagina, 

  2. Op deze pagina staan links naar webshops.

  3. Als je via die links naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.

  4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder 1€ extra uit te geven.

  5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!

  6. Interesse?  Klik dan op het 'trooperlogo' en start met shoppen!